Yleistä tapahtumista

Yleisesti ottaen kaikkiin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin pätee seuraavat asiat:

Yhdistyksen normaaleihin uimahallitapahtumiin ei ole etukäteisilmoittatumista, mutta käytännössä kaikkiin muihin tilaisuuksiin ilmoittautuminen on suotavaa tai pakollista, riippuen siitä, sisältyykö tapahtumaan ruokailuja, majoitusta tms jolloin osallistujien etukäteismäärä on syytä tietää.

Maksa tilaisuuden osallistumismaksu tilaisuuden ohjeiden mukaisesti joko etukäteen yhdistyksen tilille, tai tilaisuuden alussa käteisenä tai yleisimmillä maksukorteilla. Normaalien uimahallitapaamisten maksuja ei tarvitse koskaan maksaa etukäteen.

Yhdistysten jäseneksi hyväksyttyjen henkilöiden on aina huolehdittava siitä, että KALENTERIVUOSIKOHTAINEN jäsenmaksu on maksettuna tilaisuuteen osallistuttaessa. Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden hinta on tarkoitettu vain sellaisille henkilöille, jotka ovat mukana 1. tai 2. kertaa yhdistyksen tilaisuuksissa. Muiden odotetaan jättävän jäsenanomuksen ja maksavan jäsenmaksun. Syys-joulukuussa maksettu uuden jäsenen ensimmäinen jäsenmaksu on voimassa automaattisesti seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.