Yhteystieto- ja jäsenanomuslomake

Tämän lomakkeen täyttämällä voit ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista, pyytää jäsenyytesi katkaisua/postituksen lopettamista, pyytää pääsyä yhdistyksen postituslistalle ja/tai anoa yhdistyksen jäsenyyttä, sekä pyytää itselleen kestoviitenumeroa tilisiirtoja (jäsen- ja osallistumismaksuja) varten.

Muuttuneet yhteystiedot:
Jos haluat pelkästään ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi, niin täytä kaikki ne yhteystiedot, jotka haluat, että säilytämme yhdistyksen jäsenrekisterissä.

Jäsenyyden katkaisu ja/tai postituksen lopetus:
Jos haluat poistaa itsesi yhdistyksen jäsenrekisteristä ja/tai postituslistalta, niin ilmoita mielellään puhelinnumerosi mahdollista toimenpiteen tarkistusta varten.

Postituslistalle pääsy:
Jos haluat päästä pelkästään postituslistalle, ja et anna sähköpostiosoitettasi, niin pysyt kirjeitse tapahtuvalla postituslistalla runsaan puoli vuotta, jos et sinä aikana tule käymään jossakin yhdistyksen tilaisuudessa. Sähköpostitse lähetämme infoa pidempään.

Jäsenanomus:
Jos haluat anoa yhdistyksen jäsenyyttä, niin tämän jäsenanomuksen täyttämisen katsotaan tarkoittavan sitä, että olet tutustunut yhdistyksen sääntöihin, toimintaperiaatteisiin ja muihin jäsenyyden ehtoihin. Ilmoita mielellään jäsenanomuksen yhteydessä puhelinnumerosi mahdollista toimenpiteen tarkistusta varten.

*:llä merkityt kohdat ovat pakollisia:
*Nimi:
*Lähiosoite:
*Postinumero:
*Postipaikka:
Koti- ja/tai matkapuhelin:
Sähköpostiosoite:
*Syntymäaika:
*Haluan: ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista
lopettaa jäsenyyteni yhdistyksessä ja/tai poistaa itseni yhdistyksen postituslistalta.
anoa pääsyä postituslistalle, mutta en halua jättää toistaiseksi jäsenanomusta
anoa pääsyä postituslistalle ja anon lisäksi jäsenyyttä
Muuta: